Evenementgegevens


Opwoensdag 31 oktoberzullen de eerste jaars studenten van de podiumacademie zich voor het eerst binnen de opleiding presenteren voor publiek.  De avond bestaat uit verschillende presentaties vanuit de vakken theater, muziek en dans. Alle studenten van de uitstroom Podium en Evenementen Techniek (PET), Muzikant en Acteur leveren hun bijdrage.

Theater

Binnen de theaterlessen zijn de studenten aan de slag gegaan met vaste theaterteksten.
Vanuit korte toneelteksten van hedendaagse Nederlandse en Vlaamse (toneel) schrijvers hebben de studenten een scène uitgewerkt en gerepeteerd, meestal in tweetallen.  De studenten bedenken zelf, vanuit de tekst, wat voor rol ze spelen, waar het zich afspeelt, hoe het decor eruit ziet, wat voor handelingen er in de scène zitten en waarom de rollen zo op elkaar reageren binnen de scène.
Daarnaast ligt het accent binnen de theaterlessen op de ontwikkeling van spelplezier, scènevormgeving, inleving, tekstbehandeling, creativiteit en durf.

Muziek, Koorklas en Music Sound Design

Vanuit de basis algemene muziekleer, zangles en algemene instrumentale vaardigheden zijn de studenten begonnen met het instuderen van klassikale speelstukken en meerstemmig zingen. Doelstelling: het toepassen van harmonieleer, solfège en ritmiek, zodat de student leert zichzelf muzikaal te begeleiden. Bij het vak Music Sound Design is er gewerkt aan het componeren van muziek op de computer.

Dans (alleen studenten Acteur)

In deze lessen ontwikkelen de studenten Acteur naast de danstechnische vaardigheden de expressiviteit, het inlevings- en improvisatievermogen, het reproductievermogen, de muzikaliteit, de durf en het dansplezier.
Vanuit een thema is een danspresentatie voorbereid, waarin de inbreng en creativiteit van elke student een belangrijke rol speelt. Dit wordt samengebracht tot één geheel.