bpv / stage

theorie en praktijk

Stage / BPV (Beroeps Praktijk Vorming)

Het vak leren onze studenten voor een groot deel in de praktijk. Een belangrijk deel van de opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming of stage.
Een student gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een stageplaats. Een stageperiode duurt enkele maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd van de student.

De BPV (stage) bereidt onze studenten voor op het uitoefenen van een volwaardig beroep en helpt om een goede overstap te maken van onderwijs naar arbeidsmarkt. Ook leren ze de normen en waarden die in het beroep een rol spelen en ervaren ze wat het betekent om in een organisatie te werken. Om het diploma te halen, moet de BPV met een voldoende worden afgesloten.

Artiest

Onze studenten van de opleiding Artiest worden opgeleid voor het beroep van muzikant in orkesten/bands/combo’s, singer-songwriter, DJ, muziekproducer, musicus , als organisator van bijv. popfestivals of als manager van artiesten (impressariaat).

Studenten van de opleiding Acteur werken vaak bij theatergroepen of hun eigen theatergroep, in het onderwijs als theateronderwijsassistent, in bijvoorbeeld het buurthuiswerk, de naschoolse opvang, als trainingsacteur, stemacteur, als regieassistent bij theaterproducties of ze verzorgen theatrale inter-acts voor instellingen en bedrijven, bij bedrijfsfeesten en dinershows.

Podium en Evenemententechniek

Onze studenten van de opleiding Podium- en Evenemententechniek zorgen ervoor dat een voorstelling in de spotlights staat, dat de artiesten gehoord worden en podia worden op- en afgebouwd. Ook werken zij mee aan bijvoorbeeld de registratie van optredens en evenementen. Daarbij zijn ze creatief en vindingrijk.

De logistiek voor zoveel verschillende dingen is een uitdaging, maar zij zijn goede planners en organisatoren. Ze werken met allerlei technieken, waaronder steeds meer digitale techniek. Bij dat alles is de veiligheid belangrijk, daar houden ze altijd rekening mee.

Onze studenten zijn echte teamworkers en kantoortijden passen niet bij dit werk.

Alles over BeroepsPraktijkVorming (stage) bij de Podiumacademie,
opleiding Acteur,
lees je in deze BPV-gids.

Alles over BeroepsPraktijkVorming (stage) bij de Podiumacademie,
opleiding Muzikant
lees je in deze BPV-gids.

 Alles over BeroepsPraktijkVorming (stage) bij de Podiumacademie
opleiding Podium- en Evenemententechniek niveau 4
lees je in deze BPV-gids.

 Alles over BeroepsPraktijkVorming (stage) bij de Podiumacademie
opleiding Podium- en Evenemententechniek niveau 3
lees je in deze BPV-gids.

Deze bpv-informatie is bedoeld voor alle mbo-studenten van ROC van Twente en geldt voor alle opleidingen waar de
bpv verplicht onderdeel van uit maakt.

Naast deze algemene informatie krijg je ook bpv-informatie van je eigen opleiding.

Wij zijn blij dat u ons wilt helpen de vakmensen van morgen op te leiden en dat u bereid bent daarvoor tijd, ruimte en middelen vrij te maken. In deze bpv-gids vindt u de algemene bpv-informatie van ROC van Twente. Deze informatie geldt voor al onze mbo-opleidingen waar de bpv een verplicht onderdeel van uit maakt.

Wat betekent het om praktijkopleider te zijn?

Praktijkopleider. Mooie term! Maar wat houdt dat nu precies in? Wat wordt er van je verwacht als praktijkopleider van een mbo-student?

De praktijkopleider oganiseert het leerproces van de student in de praktijk

 • Voert met de student het selectiegesprek
 • Maakt een inwerkprogramma
 • Stelt de beginsituatie en leerbehoefte van de student vast
 • Bepaalt in overleg met de student de leeractiviteiten
 • Stelt een praktijkleerplan op
 • Onderhoudt contacten met de bpv-begeleider van school en de adviseur praktijkleren van SBB

De praktijkopleider leidt de student op in de praktijk

 • Leidt de student op de werkvloer op
 • Bewaakt en stuurt het leerproces van de student
 • Voert begeleidings- of voortgangsgesprekken met de student
 • Beoordeelt de voortgang in het leerproces van de student
 • Evalueert de bpv-periode

Begeleiding

Voor de on-line begeleiding en registratie van de de BPV gebruiken we het programma OnStage.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de stageperiode wordt het studentendossier aangemaakt en continue aangevuld. Daarbij werken de student, de BPV-docent en de praktijkopleider nauw met elkaar samen.

Voorbereiding en matching
Met OnStage kan de stage coördinator, maar ook de student zelf, geschikte stageplaatsen zoeken en matchen passend bij de leerdoelen van de student.

De stageperiode
Door middel van een stappenplan doorlopen de student, de BPV-docent en de praktijkopleider eenvoudig de gehele stageperiode. Per activiteit wordt vastgelegd wie deze uitvoert en welke informatie in het studentendossier vastgelegd wordt.

Beoordeling
OnStage digitaliseert het gehele proces rondom inleveren, beoordelen van werkstukken en archiveren van studentendossiers.

Evaluatie
Met de evaluatiemodule binnen OnStage kunt u eenvoudig de tevredenheid van bijvoorbeeld de student, de docent of het stagebedrijf meten. De resultaten hiervan
worden real time verwerkt in het studentendossier en zijn direct beschikbaar ten behoeve van managementrapportages.

Dossiervorming
In het digitale dossier wordt de hele documenten- en communicatiestroom van begin tot eind bewaakt en worden eventuele afwijkingen direct gesignaleerd.

Inloggen als praktijkopleider
Bij de eerste registratie als stagebedrijf heeft u een inlogcode ontvangen, bestaande uit uw emailadres en een wachtwoord. Daarmee kunt u inloggen in OnStage.

Videohandleidingen OnStage4Business (O4B)

Via de speciale YouTube-playlist: Videohandleidingen bedrijvenportaal OnStage4Business (O4B), stellen we aanvullende instructievideo’s voor het gebruiken en beheren van Onstage4Business (O4B) beschikbaar.

1 | Aanmelden voor OnStage4Business (zelfregistratie) 
2 | Logbook in OnStage4Business (urenregistratie beoordelen)
3 | Documenten beoordelen in OnStage4Business
4 | Vacaturebeheer in OnStage4Business: indienen en verwijderen
5 | Bewerken bedrijfsprofiel en beheer contactpersonen in OnStage4Business

Heb je na het bekijken van de instructievideo’s vragen? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen ROC van Twente.

Bekijk hier de instructievideo’s voor O4B op ons YouTube-kanaal

 

BPV/Stage bureau

Wilt u een bijdrage leveren aan de opleiding van jonge creatieve artiesten en podiumtechnici. Bijvoorbeeld oor het beschikbaar stellen van stageplaatsen of praktijkopdrachten? Vul dit e-mail formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Willem Habers

Willem Habers

Coördinator Stage/BPV

Frank Jans

Frank Jans

Administratie Stage/BPV

BPV / STAGE- Contactformulier

3 + 8 =

Wilt u een bijdrage leveren aan de opleiding van jonge creatieve vakmensen.

Meer informatie over verkrijgen van erkenning leerbedrijf leest u op de site van SBB, de stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven.