Evenementgegevens


Op dinsdag 31 oktober zullen de eerstejaars studenten van de Podiumacademie zich binnen de opleiding presenteren voor publiek. De avond bestaat uit verschillende presentaties vanuit de vakken theater, muziek en dans. Studenten van de uitstroom Muzikant en Acteur leveren hun bijdrage. Daarnaast verzorgen studenten van de opleiding Podium en Evenemententechniek leerjaar 2 de technische ondersteuning (licht en geluid).

Theater

Binnen de theaterlessen (THU) zijn de studenten aan de slag gegaan met bestaande theaterteksten.
Vanuit korte toneelteksten van hedendaagse Nederlandse en Vlaamse (toneel) schrijvers hebben de studenten een scène uitgewerkt en gerepeteerd, meestal in tweetallen. Belangrijk binnen de theaterlessen is de ontwikkeling van spelplezier, scènevormgeving/positionering, inleving, tekstbehandeling, spelconcentratie, creativiteit en durf.

Muziek, Koorklas en Music Sound Design

Vanuit de basis algemene muziekleer, zangles en algemene instrumentale vaardigheden zijn de studenten begonnen met het instuderen van klassikale speelstukken en meerstemmig zingen. Doelstelling: het toepassen van harmonieleer, solfège en ritmiek, zodat de student leert zichzelf muzikaal te begeleiden. Bij het vak Music Sound Design is er gewerkt aan het componeren van muziek op de computer.

Dans (alleen studenten Acteur)

In deze lessen ontwikkelen de studenten Acteur naast de danstechnische vaardigheden de expressiviteit, het inlevings- en improvisatievermogen, het reproductievermogen, de muzikaliteit,
de durf en het dansplezier. Vanuit een thema is een danspresentatie voorbereid, waarin de inbreng en creativiteit van elke student een belangrijke rol speelt. Dit wordt samengebracht tot één geheel.

 

Deze voorstelling is alleen toegankelijk voor genodigden!