Ook dit jaar hebben enkele mbo-opleidingen een instroombeperking gekregen. Reden hiervoor ligt in het aantal beschikbare stageplekken, de kans op werk en/of landelijk gestelde quota (Defensie, MBO Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De opleidingen met een instroombeperking voor het schooljaar 2019-2020:

 • Acteur, BOL, niveau 4
 • Muzikant, BOL, niveau 4

Bij deze twee opleidingen is bij de Podiumacademie Twente samen plek voor maximaal 45 studenten.
Dit aantal is vastgesteld in afstemming met andere opleidingen in het land op basis van arbeidsmarktperspectief.

Om tot één van deze opleidingen toegelaten te worden, moet je auditie doen. Als er meer aanmeldingen zijn dan 45, wordt er door middel van loting bepaald wie aan de opleiding kan beginnen.

 • Er wordt geloot onder de aangemelde studenten op 2 april, net als voor de andere opleidingen met een instroombeperking;
 • Studenten die vóór 1 april auditie hebben gedaan en niet hebben voldaan aan de aanvullende eisen loten niet mee;
 • Studenten die voor 1 april zijn aangemeld, maar nog geen auditie hebben gedaan loten wel mee, maar worden niet per definitie toegelaten tot de opleiding als ze zijn ingeloot;
 • Studenten die na de loting geen plaats hebben gekregen komen op de plaatsingslijst en mogen (op volgorde van de plaatsingslijst) auditie doen als er plek is in de opleiding.

Om alles in goede banen te leiden, is onderstaande procedure afgesproken:

 • Als er op 1 april meer aanmeldingen zijn dan 45, wordt door middel van loting een plaatsingsvolgorde vastgesteld van kandidaten die aan de aanvullende eisen voldoen;
 • Studenten die vóór 1 april auditie hebben gedaan en niet hebben voldaan aan de aanvullende eisen loten niet mee;
 • Studenten die vóór 1 april zijn aangemeld,  auditie hebben gedaan en aan de aanvullende eisen voldoen, loten mee;
 • Studenten die vóór 1 april zijn aangemeld en na 1 april nog auditie doen, loten ook mee;
 • Studenten die vóór 1 april zijn aangemeld en aan de aanvullende eisen voldoen, maar die na loting geen plaats hebben gekregen in de opleiding, komen op een wachtlijst. Zij worden op volgorde van de plaatsingslijst benaderd in het geval er kandidaten zich terugtrekken.
 • Als er nog plek is in de opleiding worden studenten die ná 1 april zijn aangemeld uitgenodigd voor een auditie en indien geschikt, geplaatst op volgorde van aanmelding.

NB: Voor de opleiding Podium- en Evenemententechniek geldt géén instroombeperking.