Begin jaren dertig van de vorige eeuw.
Hitler komt aan de macht in Duitsland.
Voordat de Holocaust plaatsvindt,
waarin de Nazi’s zes miljoen joden vermoorden.

Het stuk Angst en Ellende in het Derde Rijk
speelt zich in die tijd af.
Waarin de eerste stap wordt gezet
van de vervolging van de Joodse bevolkingsgroep!

Brecht laat zien wat de invloed is van die politiek
op de persoonlijke verhoudingen van mensen.
Hoe een joodse vrouw haar man moet verlaten.
Hoe mensen ongewild hun buren moeten verraden.
Hoe je elkaar niet meer kunt vertrouwen.

Brecht doet dit op een ongelofelijk simpele manier.
Heldere scenes waarin de angst van Nazi Duitsland
aan de kaak wordt gesteld.

Wij proberen in onze voorstelling de spot te drijven
met die angst: omdat dat in onze tijd kan.
Daarmee is de voorstelling een loflied op de vrijheid.
Want vrijheid is volgens ons het grootste goed.
Toen. Nu. Altijd!

Een voorstelling gemaakt in mei/juni 2018 door tweedejaars studenten Podiumacademie van de opleidingen Acteur en Podium- en Evenemententechniek.