Hallo, mijn naam is Tobi met een i. Ik ben twintig jaar en ik ben geboren in Almelo en woon hier nog steeds (het is wat het is) ( JK i love you Almelo).

Van jongs af aan heb ik al een liefde gehad voor muziek. Ik neuriede melodieën en hield ervan om meerstemmig te zingen met mijn gebroeders. Toen ik zo’n dertien à veertien jaar oud werd begon ik met gitaar leren spelen. Ik heb nooit les gehad, maar ik heb wel veel geleerd van mijn oudste broer die heeft gestudeerd aan het conservatorium in Utrecht. In mijn gezin heeft iedereen een affiniteit met muziek.

Op dit moment studeer ik aan de Podiumacademie van het Roc van Twente. Meestal speel ik gitaar terwijl ik zing, maar ik kan ook bassen en piano spelen.

Mijn specialiteiten zijn dat ik vrij snel op gehoor liedjes kan uitvogelen en dat ik verschillende muziekgenres kan spelen.
Hiernaast een uiterst malse foto van mij die een jamsessie bijwoont (en speelt op het podium) (hint: bazinga).