Lot van der Heyden

Als theaterdocente van de podiumacademie verzorg ik de theaterlessen en coördineer ik de (muziek) theaterprojecten voor de uitstroom Acteur. Mijn visie is om de theaterstudenten een zo breed mogelijke opleiding te bieden op het gebied van het acteren. Van elementair spel tot improvisatie theater, van zelf teksten schrijven tot camera-acteren, van trainings-acteren tot hoe maak je locatie-theater, van kleinkunst tot muziektheater. Veelzijdigheid is voor een acteur van groot belang. Want hoe flexibeler studenten hun talenten kunnen inzetten, des te meer kans er is op werk en groei. 

Ik vind het belangrijk dat studenten binnen mijn lessen hun creativiteit op het gebied van spel kunnen ontwikkelen en dat zij werken vanuit de drijfveer: niets liever willen dan spelen en theater maken. Ik stuur aan op lef, inleving, spelfantasie, flexibiliteit en regisseerbaarheid. Open staan voor kritiek en werken aan veelzijdigheid zijn speerpunten. Spelplezier, leren durven, je kunnen inleven in een rol, verschillende speelstijlen verkennen en oefenen, eigen presentaties ontwikkelen, stukken spelen, repeteren en veel voor publiek of de filmcamera spelen! 

Naast het acteren en eigen voorstellingen leren ontwikkelen, zijn belangrijke competenties: het leren organiseren, samenwerken en ondernemen, netwerken en creatieve ideeën leren vertalen. 

Wil je theatermaken dan kom je er niet alleen met talent. Het theatervak verlangt ook dat je bereid bent hard te werken. En altijd vanuit passie!

Theatertheorie / Algemene Theaterleer

Ik coördineer de lessen theatertheorie (ATL) en verzorg de toetsing van dit vak. Theatertheorie en kennis van theatergeschiedenis is belangrijk voor je ontwikkeling als acteur. Bovendien zorgt het voor een soepeler aansluiting op een eventuele HBO opleiding.

Daarnaast verzorg ik de lessen Educatie. Dit zijn lessen waarin studenten leren om zélf les te geven aan een groep. Lesinhouden als: hoe verzorg ik een goede workshop? Hoe formuleer ik doelstellingen voor zo’n workshop? Waar kan ik op letten als ik voor een groep sta? Hoe bied ik mijn lesstof zo helder mogelijk aan? Hoe kan ik mijn eigen lesgeven verbeteren? Allemaal onderdelen die de studenten tegenkomen binnen deze lessen Educatie.

Als SLB-docent begeleid ik onze derde jaars studenten in hun laatste jaar naar het uiteindelijk behalen van hun diploma. Ik ondersteun de studenten bij het uitvoeren en afsluiten van verschillende examenonderdelen. En natuurlijk zie ik het als mijn taak om studenten te begeleiden in de zoektocht naar een eventuele vervolgopleiding