Het gaat hard met de voorverkoop van de ROCkOpera Il Forte. Een aantal voorstellingen is al helemaal uitverkocht. Voor de avondvoorstellingen zijn nog wel kaarten te verkrijgen. Maar wacht niet te lang.

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni presenteren de tweede jaars studenten van de podiumacademie zich met de muziektheaterproductie “Il Forte de ROCkOpera”. De ROCkOpera is een jaarlijks terugkerende muziektheater voorstelling.

Dit jaar hebben de studenten gewerkt vanuit een stuk dat gebaseerd is op het thema pesten. Het is geschreven door oud-studenten van de Podiumacademie (schooljaar 2012-2013) en is bewerkt door de huidige 2e jaars studenten opleiding Acteur.

Il Forte de ROCkOpera…

vertelt het verhaal van de 17 jarige scholier Harold die gepest wordt. Op zijn eindexamenfeest besluit hij op eigen wijze het pesten te doorbreken. Harold vecht terug, op zijn manier. Il Forte…

Actueel thema: Pesten

Pesten, de ander buitensluiten en sociale onveiligheid zijn aan de orde van de dag. Pesten is een maatschappelijk probleem, van alle tijden en de laatste tijd helaas weer actueel. Daarom is het belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt. Doel van de voorstelling is dan ook om meer bewustzijn te creëren en het gesprek omtrent dit onderwerp op gang te brengen.  Waarom pesten mensen? Waarom worden mensen gepest? Het stuk “Il Forte” probeert antwoord te geven.

Reserveren

Een aantal voorstellingen zijn al helemaal uitverkocht. Er zijn nog kaarten te reserveren op IlForte.podiumacademie.nl
W
acht niet lang; het gaat hard…

Klik hier